Koruma

Koruma

Dünya üzerinde silahlı çatışmalar, afetler, göç hareketleri dahil olmak üzere yaşanan insani krizlerde, savunmasız, bakım ve desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve kadınlar tehlikeye en açık, en riskli ve en mağdur grubu oluşturmaktadır. Yüksek düzeyde sivil ölümleri, yaralanmalar, şiddete tanık olma, psikolojik travmalar, çocuk ve kadın istismarı, çocuk işçiliği ve çocukların çatışmalarda kullanılması, eğitimlerinden mahrum kalması, beslenme, barınma, sağlık sorunları, yetimlik ve kimsesizlik gibi bir çok olumsuzluk içindeki savunmasız ve yardım bekleyen insanların varlığı, hepimiz için bir sorumluluk duygusu oluşturmaktadır.

Çatışma, afet ve göçlerden olumsuz etkilenmiş ve savunmasız duruma düşmüş insanlar için yapılacak her türlü destek ve iyilik çok önemlidir ve onlara, içinde bulundukları durumlara karşı önemli bir katkı sağlayacaktır. Yaşadıkları afet, salgın, çatışma ve yoksulluk gibi nedenlerden dolayı temel hakları olan 'güven içinde ve insan onuruna uygun bir yaşamdan' mahrum kalmış insanlar için Sadece İnsan Derneği olarak desteklerinizle katkı sunuyoruz ve projeler üretiyoruz.


Hayata Dokunan

Projelerimiz