Barınma

Barınma

Barınma temel bir ihtiyaç ve insani bir haktır.

Barınma temel bir ihtiyaç ve insani bir haktır. İnsanların bu hakkı tam olarak kullanamamasının temel nedenleri arasında savaş, silahlı çatışmalar, kuraklık, zorunlu göç, yoksulluk ve ayrımcılık gibi etkenler yer alır. Bu hakkı görünür kılmak ve karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek üzere kriz bölgelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla yardım bekleyen milyonlarca insana ulaşmaya çalışıyoruz.

Doğal afetler, savaş ve ekonomik nedenlerle yaşayacakları bir yuvadan mahrum kalan ihtiyaç sahipleri için gerektiğinde geçici barınaklar kuruyor, ev inşa ediyor ve mevcut evlerin tadilatını yapıyoruz.


 


Hayata Dokunan

Projelerimiz