Acil Yardım

Acil Yardım

Çatışma, savaş, kıtlık, doğal afetler ya da olağanüstü gelişmeler sonucunda acil yardımın ulaştırılması gereken noktalara temel yaşam malzemeleri ulaştırıyoruz.

Yavaş gelişerek ortaya çıkan kıtlık, kuraklık ya da ani olarak gelişen depremler, seller, su taşkınları, toprak kaymaları, yangınlar gibi doğal afetlerin yanı sıra insan kaynaklı gerçekleşen savaş, iç çatışma, zorla yerinden edilmeler ve büyük göç hareketleri gibi afetler çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine, yaralanmasına, hastalıklara ve yardıma ihtiyaç duymnasına sebep oluyor.

Doğal afetler ve olağanüstü gelişmeler sonucunda acil yardım ihtiyacı duyan insanların, mağdur çocukların ve zor koşullarda hayat mücadelesi veren herkesin imdadına yetişiyoruz. 

Başlattığımız projelerle ihtiyaç sahiplerine afetin ilk anlarında acil yardım ekibimiz (SAYEK) aracılığıyla gıda kumanyası, battaniye, hijyen paketi ve tıbbi araç-gereç desteği sağlıyoruz.  

 


Hayata Dokunan

Projelerimiz